Gradski odbor Srpske radikalne stranke Zrenjanin upozorava lokalnu vlast da je krajnje vreme da se preduzmu mere po pitanju nesnosnog smrada koji se širi gradom i koji se posebno oseća u njegovom  južnom delu , u mesnim zajednicama: Zeleno Polje, Dositej Obradović i u Mužlji.

Poznata je činjenica da uzrok neprijatnih mirisa jeste prerada otpadaka i ostataka životinjskog porekla u kafileriji PREKON koja je u vlasništvu “Matijević grupe”. Dosadašnje kontrole u smislu merenja zagađujućih materija u vazduhu su pokazale da da je sve po zakonu i važećim propisima, što nikako nije skladu sa stvarnim stanjem stvari.  Daju se razna objašnjenja u smislu  da je smrad individualni osećaj i da se ne može izmeriti. Znamo da se sva merenja vrše radnim danima kada je proizvodnja svedena na minimum, a vikendom se ne vrše kontrolna merenja aerozagađenja kada proizvodnja radi u punom kapacitetu.

Srpski radikali smatraju da je neophodno da se zatvori postojeća kafilerija i  izmesti na određenu udaljenost od stambenih naselja, jer postojeće stanje je neizdrživo i zasigurno štetno po zdravlje naših sugrađana. Lokalna vlast mora da radi u interesu sopstvenih građana , da štiti njihove interese  ,a ne da bude u službi vlasnika kapitala kojima je jedino za cilj stvaranje profita bez obzira na posledice koje proizvode svojim  neodgovornim i bahatim ponašanjem.

Radikali pozivaju vladajuću većinu da preduzme sve mere i postupke koje će imati za cilj trajno  rešenje postojeđeg stanja, a to je svakako izmeštanje proizvodnog pogona kafilerije na bezbednu udaljenost od stambenih naselja.