Celokupna situacija u kojoj se nalaze republike, a sada države nastale na prostoru bivše Jugoslavije, proizvod je svojevremene naredbe stranih sila – ocenio je narodni poslanik I predsednik Komunističke partije Josip Broz.

Svake godine početkom maja , u žižu interesovanja domaće  javnosti ponovo ulaze lik I delo nekadašnjeg predsednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije ,Josipa Broza Tita. Ono o čemu se puno govori je i da li bi sve na jugoslovenskim prostorima bilo drugačije da je Tito živ i postavljaju se glasna pitanja kako bi danas  izgledala Jugoslavija. Prošle godine je narodni poslanik Komunističke partije u Narodnoj skupštini, Josip Broz izjavio  ’’ da bi Evropska unija  maršala, da je poživeo još malo, molila da ih primi u Jugoslaviju, jer je ta zemlja bila EU za sve ostale zemlje‚‚.  U ovom trenutku prema mnogim pokazateljima nekadašnje republike nalaze se na  dnu privredne, ekonomske I društvene lestvice , bilo kao republike koje su  ušle u Uniju, tako i ostale, koje i dalje čekaju na prijem. Koliko ćemo čekati u predvorju Evrope i  da li uopšte vredi čekati na ulazak u Uniju, glasila su pitanja koja smo uputili Josipu Brozu.

Komunistička partija u Srbiji u sadašnjem obliku deluje od 2010.godine. Partija ima po jednog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u Skupštini AP Vojvodine. Na prostoru bivše Jugoslavije Komunistička partija održava odnose sa Komunističkom partijom u Bosni i Hercegovini i Komunističkom partijom Hrvatske.