Prema rečima poljoprivrednih stručnjaka i ratara, najzastupljenija žitarica-  kukuruz je u veoma dobrom stanju, pa se ukoliko vreme  to dozvoli, ove godine očekuje rekordni prinos.

Velike količine padavina i nestabilno vreme proteklih nedelja većem broju poljoprivrednika doneli su probleme jer je žetva, koja je ove godine poranila mesec dana, morala biti prekinuta. Sa druge strane, velika količina kiše koja je pala obradovala je uzgajivače kukuruza koji godinama imaju muku sa sušom u letnjem periodu.

Stručnjaci poljoprivrednih službi ističu da je u većini reona kukuruz sada u dobrom stanju. Za razliku od prošle godine, padavina je bilo dovoljno da se ta žitarica dobro ukoreni, pa oni ratari koji su uradili dobru zaštitu od korova neće imati problema jer kukuruz ima dovoljno hrane, odnosno korovi mu ne crpe hranu. Nestabilni vremenski uslovi i promena temperature doveli su do toga da kukuruz malo ranije metliči, što i nije loše, tako da je kiša koja je padala pomogla i da se kukuruz bolje oplodi“, ističu agronomi. Oni proizvođači koji su dobro obavili zaštitu i đubrenje , dakle ne treba da brinu za dobar rod kukuruza.

Nakon padavina, kukuruzu je sada potrebna toplota. Međutim, prevelika toplota i suša, mogu u manjoj meri  da ugroze rod. Ratari, koji su primenili punu agrotehniku, odradili zimsku brazdu, izabrali pravi hibrid, sklop i optimalno vreme setve, dali propisane količine đubriva i na vreme tretirali korove, mogu očekivati prinos i preko 10 tona po hektaru. „Tamo gde je metličenje kukuruza obavljeno ranije, odnosno gde su vegetacije kraće, na klipu se već sada mogu prepoznati zrna koja će kasnije krenuti u nalivanje“ – objašnjavaju stručnjaci.

I sami ratari potvrđuju  da je ova godina daleko bolja od prethodne. Oni ističu da je tokom nicanja bilo sušno vreme, sam klip nije nikao ravnomerno , dešavalo se da nešto nikne ranije, ali su  kiše popravile stanje koje je sada vrlo dobro. Osim toga na peščanim terenima  trenutno je  malo bolja situacija nego na barskoj zemlji ili na ilovači. Kukuruz godinama kako navode poljoprivrednici  nije ovako izgledao, tako bi rod koji je prošle godine iznosio oko 6 tona po hektaru, ove godine mogao da bude dvostruko veći.