Gradski odbor Srpske radikalne stranke Zrenjanin upozorava i zahteva od lokalne vlasti da u što kraćem vremenskom periodu zaštiti spomenike kulture koji su u fazi totalnog propadanja i koji postaju potencijalna opasnost za sve građane.

U saopštenju Gradskog odbora Srpske radikalne stranke Zrenjanin se ističe da su „najurgentniji svakako Pinova vila, koja je sagrađena pre 123 godine , a za koju je izrađen projekat obnove i sanacije još 2005.godine koji je ostao mrtvo slovo na papiru. Ona ne samo samo što je ruglo grada već je i opasna po bezbednost građana. Dalje, kuća Filkovića nije opasna po bezbednost jer još 2015 godine srušena do temelja, od izgradnje replike nema ni pomena,a slična sudbina će najverovatnije ,nažalost,zadesiti i kuću Aleksandra Sandića, književnika i pisara Vuka Karadžića iz 1790.godine ,koja je u fazi potpunog urušavanja. Tu je i svakako SUVAČA koja je po izgradnji bila prvi mlin na parni pogon , a 1923 je podignuta prva banatska fabrika makarona i testa. Za vreme drugog svetskog ratu u objektu je bio logor kroz koji je prošlo više hiljada Srba, Roma, Jevreja, komunista i partizana. Posle rata je objekat služio za potrebe JNA i zadnjih 10 godina je prepušten zubu vremena i nebrizi lokalne samouprave.

Odnos vladajuće većine prema kulturnim dobrima je krajnje iracionalan i dovodi kulturno nasleđe grada u fazu uništavanja , njihova nebriga i neznanje proizvode nesagledive štete za opstanak i postojanje kulturnih dobara na teritoriji grada. Opravdanje da nema finansijskih sredstava je krajnje licemerno i bezpredmetno ako sagledamo šta se i ko finansira iz gradskog budžeta. Svedoci smo da se finansiraju kojekakva udruženja koja imaju samo za svrhu da otmu novac svih poreskih obveznika, koja se registruju nekoliko dana pre raspisivanja konkursa o dodeli finansijskih sredstava iz budžeta grada, a koja nemaju niti statut, niti bilo kakav program rada, niti svrhu postojanja. Gradska vlast ima i sredstava za održavanje raznih manifestacija kao što je finansiranje u iznosu od 400 000 dinara za organizovanje turnira u kartanju, koje prevazilazi sve granice zdravog razuma. U obrazloženju o dodeli novca stoji da je reč o programima iz oblasti obrazovanja i nauke, pa se pitamo sa punim pravom šta je u kartanju obrazovnog karaktera i šta je naučno opravdano?

Narod koji ne neguje svoju kulturu, veru, tradiciju i ne čuva svoje kulturno nasleđe osuđen je na propast i prihvatanje tuđih vrednosti kao i potpuno negiranje sopstvene istorije i dovođenje u pitanje prava na opstanak nacije u celini „- navodi se u saopštenju Gradskog odbora Srpske radikalne stranke Zrenjanin.