Povodom ubistva  advokata Dragoslava  Ognjanovića, koje se dogodilo  28. jula u Beogradu, Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda saopštili su da će upotrebiti sve svoje resurse i izvršiti najveći pritisak na nadležne državne organe kako bi počinioci ovog zločina bili pronađeni u najkraćem roku.

 

U zajedničkom saopštenju  advokatskih komora ističe se da ’’ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića na najdrastičniji način pokazuje u kakvim okolnostima advokati u Srbiji vrše svoju profesionalnu delatnost. Ovo ubistvo je samo poslednje u nizu brojnih napada na advokate od kojih je veliki broj do danas ostao nerasvetljen. Zbog toga Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda obaveštavaju javnost da će od ponedeljka 30. jula stupiti u jednonedeljnu potpunu obustavu rada, kako bi poslali jasnu poruku jedinstva profesije i čvrste rešenosti da se sa ovakvim slučajevima advokatura neće miriti. Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda najenergičnije zahtevaju od svih nadležnih državnih organa da momenatalno stave u funkciju sve raspoložive kapacitete, jer je od suštinske važnosti u ovakvim slučajevima odgovarajuća reakcija tužilaštva i policije u prvih nekoliko dana.

Predstavnici advokature će bez odlaganja zatražiti hitne sastanke sa ministrima unutrašnjih poslova i pravde kako bi se sagledale sve preduzete aktivnosti i formirao poseban istražni tim koji bi činili predstavnici tužilaštva, policije i advokature u cilju brzog pronalaženja počinilaca čime bi se poslala jasna poruka svakome ko misli da može ubiti advokata i proći nekažnjeno.

Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda raspisaće novčanu nagradu onome ko nadležnom tužilaštvu dostavi verodostojnu informaciju koja će dovesti do podizanja optužnice protiv izvršioca i naručioca ovog ubistva- ističe se u saopštenju.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je odluku da će zbog ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, kao i svih advokata i advokatskih pripravnika koji su u prethodnim godinama ubijeni, advokati na nedelju dana obustaviti rad,počev od 30.jula. Tokom obustave rada advokati neće pristupati  na  ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese  pred sudovima, zatim pred tužilaštva u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici. Advokati takođe neće pristupati pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima i neće pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima, osim u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja pred sudom povodom određivanja pritvora. Tokom obustave rada advokati će dostavljati sudovima, tužilaštvima i drugim organima samo podneske i preduzimati one radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova i za zaštitu maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilja- naveo je Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Ubijeni Dragoslav Ognjanović važio je za jednog od najboljih advokata krivičara u Srbiji. Bio je poznat kao jedan od branilaca Luke Bojovića i kao branilac Đorđa Prelića. Tokom duge advokatske karijere, pored ostalog, nalazio se i u timu advokata koji su pravno savetovali Slobodana Miloševića, koji se pred Haškim tribunalom formalno branio sam.