Udruženje vlasnika  fotokopirnica i fotografskih radnji održalo je sastanak na temu “ Novi namet za preduzetnike“ gde se raspravljalo o računima vezano za autorska i reprogramska prava vlasnika

Drugi  po redu sastanak  udruženja vlasnika fotokopirnica održan je u prisustvu manjeg broja ljudi , iz razloga  koji su iniciajtori naveli, a to je da su u toku godišnji odmori. Tema sastanka bila je uvođenje novog nameta preduzetnicima.U ovom slučaju vlasnicima fotokopirnica uvedena je taksa u iznosu od oko 2000 dinara, na svaki aparat u objektu, bez obzira na činjenicu da li je ispravan ili ne. Računi koje su pojedini vlasnici radnji dobili za naplatu,  vezani su  za plaćanje naknade organizacijama za ostvarivanje kolektivnih autorskih prava, o čemu je nešto više rekla vlasnica Foto Asa Ljiljana Belić.

Kako je od strane Udruženja preduzetnika angažovan advokat, a konsultovana su i udruženja iz drugih gradova,Ljiljana  Bjelić je iznela zajednički  stav i mišljenje preduzetnika Zrenjanina.

Šta u stvari znači zaštita autorskih prava i kome ide novac Ljilana Bjelić je odgovorila

Organizacija za ostvarivanje reprogramskih prava koja se nalazi u Beogradu,odlukom Skupštine Republike Srbije dobila je pravo da novac naplaćen od vlasnika fotokopirnica u vidu naknade  prosledi udruženjima književnika, slikara. Ono što je zajednički stav je i to, da sve prispele obaveze preduzetnici treba da plate, dok je iz Privredne komore, doduše nezvanično,  stigao odgovor da je jedini način da vlasnici pomenutih radnji zaštite svoja prava i  traže izmenu Zakona, da se odredi neki tarifnik i da se na kraju zna : Ko troši sredstva, i kome su ona namenjena.