Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je u pratnji članova saveta mesne zajednice „Žarko Zrenjanin“, obišao Bosansku ulicu u Zrenjaninu, u kojoj su nedavno završeni radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije.

Izgradnja kanalizacije je izvedena duž cele Bosanske ulice do ukrštanja sa Bašaidskom i Sarajevskom, a podrazumevala je izgradnju priključka na kanalizacioni sistem sa odgovarajućim šahtovima i slivnicima.

Više o samom projektu je rekao predsednik MZ “Žarko Zrenjanin”, Stojan Kralj

Radovi su finansirani od strane uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, koja je za realizaciju ovog projekta izdvojila 24,3 miliona dinara.