U baroknoj Sali gradske kuće danas je održana redovna sednica Skupštine unije učeničkih parlamenata.

Na današnjem dnevnom redu nalazio se izbor predsednika, prvog i drugog podpredsednika kao i sekretara Unije parlamenata svih srednjih škola grada Zrenjanina.
Nakon usvajanje zapisnika sa prošle sednice, za novu predsednicu Unije parlamenata svih srednjih škola grada Zrenjanina izabrana je Nevena Stojanović, učenica srednje ekonomske škole.

O projektima koji su pred učeničkim parlamentom je govorila novoizabrana predsednica, Nevena Stojanović

 

Unija učeničkih parlamenata srednjih škola je telo u kojem se nalaze predstavnici svih srednjih škola grada Zrenjanina.
Kroz učenički parlament zrenjaninski učenici su dobili jedno telo koje ih predstavlja, štiti njihove interese i bori se za što bolji položaj srednjoškolaca na teritoriji grada Zrenjanina.