Ministarka Zorana Mihajlović saopštila je da je liderima opozicije važnije koliko se ljudi odazvalo na proteste od rešenja i ideja koji bi pomogli građanima. Ona je rekla da je opozicija  pokazala da ih problemi običnih građana ne zanimaju, već ih samo zanima koliko su ljudi okupili. Da li će protesti opozicije doneti rezultate, pitali smo novinara i političkog analitičara Džona Bosnića…………………….tonski  21’’ – 2’45’’

Ustav Srbije građansku inicijativu stavlja ispred prava na izbore, koji se organizuju jednom u nekoliko godina, a u praksi građani češće izlaze na birališta nego što koriste mogućnost da pokrenu inicijativu.

U Članu 2. Ustava Srbije navedeno je da „Suverenost Srbije potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika“. Pored toga postoji i zakon koji precizno definiše procedure za pokretanje inicijative ali se ovo ustavno pravo veoma malo koristi.