Nekadašnji pokrajiski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić izjavio je  da smo od dolaska nove vlasti neprestano svedoci oduzimanja seljacima osnovnog sredstva za rad , a to je poljoprivredno zemljište.

Predstavnici države godinama iznose različite informacije o tome koliko poljoprivrednog zemljišta država ima u svom vlasništvu, pa se može zaključiti da država zapravo i ne zna sa koliko zemljišta raspolaže u ime građana. Ministar Nedimović je u tv duelu sa Goranom Ješićem rekao  ’’da država zna koliko ima poljoprivrednog zemljišta’’, i da će spisak raspoloživog zemljišta biti objavljen. Kalkuliše se o površinama između četiri stotine devedeset osam  i osam stotina hiljada hektara. Nekadašnjeg pokrajiskog sekretara za poljoprivredu Gorana Ješića pitali smo da li konačno znamo sa koliko zemlje država raspolaže i da li je taj podatak konačno objavljen

Nevladina organizacija Grein, koji se bavi problemom tzv. „otimanja zemljišta“ na globalnom nivou i čiji se rezultati navode i u izveštajima Evropskog parlamenta i drugih institucija, objavila je da u Srbiji Tenisu pripada petnaest hiljada hektara. Grein kao drugog „otimača“ navodi Al Dahru, kojoj pripisuje posedovanje devet hiljada hektara u našoj zemlji.