Miroslav Parović – od 5.oktobra do danas nismo saznali gde ide novac iz budžeta koji je novac svih građana i kako se on troši

0
118

Predsednik Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović izjavio je da od 5.oktobra do danas nikada nismo saznali gde ide novac iz budžeta koji je novac svih  građana i kako se on troši.

Pojedini ekonomisti predlažu da se dodatno ojačaju fiskalna pravila, pre svega, kad je reč o budžetu. Predlažu da se, između ostalog u Ustav uvede odredba o fiskalnoj odgovornosti, kao što je to u drugim evropskim državama . U praksi je problem i transparentnost trošenja budžetskih sredstava. Godinama,  tačnije od 2002. godine, Parlament nema uvid u trošenje budžetskog novca jer ne razmatra završni račun, a od 2014. nema ni predloga završnog računa. Predsednika Narodnog slobodarskog pokreta Miroslava Parovića pitali smo kako komentariše ovakav predlog ekonomista.

Prema  članu 77. Zakona o budžetskom sistemu, Vlada Srbije je dužna da do 15. jula Narodnoj skupštini podnese predlog Zakona o završnom računu za prethodnu godinu. Poslednji put parlament je izveštaj o trošenju novca iz državne kase usvojio još 2002. godine kada je ministar finansija bio Božidar Đelić. Kako se može videti na sajtu Narodne skupštine, poslanici su 18. decembra 2002. godine usvojili dva zakona o završnom računu – za 2000. i 2001. godinu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here