Predsednik Gradskog odbora Srpske radikalne stranke Đurađ Jakšić rekao je da će Novi Sad u narednom periodu morati da dobije svoje gradske opštine kako bi rad na lokalu bio mnogo efikasniji.

Skupština grada Novog Sada usvojila je novi Statut, a izmene koje su sprovedene uključuju i ukidanje opština Novi Sad i Petrovaradin. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je rekao da se on ne zalaže za podelu Novog Sada na opštine, jer se time „komplikuje donošenje odluka na lokalnom nivou‚‚. Odgovarajući na pitanje kako Gradski odbor radikala ocenjuje  sprovedene izmene statuta grada predsednik Gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Novom Sadu Đurađ Jakšić je objasnio da su radikali glasali protiv ovog predloga.

Opštine Novi Sad i Petrovaradin su ustanovljene 2002. godine kako bi Novi Sad dobio status Grada po tadašnjim zakonskim propisima, međutim one nikada nisu  fukcionisale. Nikada nije objašnjeno zbog čega je izbegavano njihovo uspostavljanje i to je pitanje na koje su lokalne vlasti sve vreme izbegavale da odgovore. Godinama je vladalo mišljenje da lokalni političari, nezavisno od toga kojoj stranci pripadaju, nisu bili spremni da decentralizuju upravljanje Novim Sadom.