Dr Dejan Molnar je izjavio da bi se omogućio rast BDP-a od pet odsto, udeo stranih investicija u Bruto domaćem proizvodu mora da bude dvadeset pet odsto, odnosno oko tri milijarde evra na godišnjem nivou.

Po visini učešća doznaka u BDP-u, Srbija se nalazi u samom vrhu evropskih zemalja, sa učešćem između pet i šest  odsto Bruto domaćeg proizvoda. Ova sredstva, prema pojedinim ocenama, imaju važnu ulogu u nacionalnoj ekonomiji, ali kao generator budućeg razvoja moći će da se posmatraju tek kada se doznake u Srbiji budu koristile za investicije, što u ovom trenutku nije slučaj. Šta za jednu zemlju znači kada su strane direktne investicije jednake pa čak i manje od doznaka ljudi koji su napustili zemlju, glasilo je pitanje koje smo uputili docentu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu dr Dejanu Molnaru.

Pojedina istraživanja su pokazala da naša dijaspora raspolaže sa efektivom od tri stotine milijardi evra, što čini deset bruto domaćih proizvoda Srbije, ali problem je što ljudi iz dijaspore često ostaju razočarani posle pokušaja ulaganja u maticu. Klima za ulaganje u Srbiji je loša, kako je navedeno, pre svega zbog korupcije.