Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede apelovala je na građane, da se pri odlasku u prirodu tokom prvomajskih praznika odgovorno ponašaju, odnosno da ne pale vatru na otvorenom prostoru.

Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede apelovala je na građane, da se pri odlasku u prirodu tokom prvomajskih praznika odgovorno ponašaju, odnosno da ne pale vatru na otvorenom prostoru  u prirodi ukoliko ta mesta nisu za to predviđena (vidno obeležena) i obezbeđena. Takođe ukoliko se uoče vatra ili požar odmah je potrebno  obavestiti MUP Republike Srbije-Sektor za vanredne situacije (telefon broj 193), odnosno najbližu šumsku upravu.

Napominje se da je odredbama člana 47. Zakona o šumama zabranjeno paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, izuzev na mestu koje je samo za tu namenu određeno, uređeno i vidno obeleženo. Odredbom člana 22. stav 1. tačka 8. Zakona o divljači i lovstvu zabranjeno je paljenje korova, strnjika, trstika, trave i drugog rastinja u lovištu.

Najavljene visoke temperature za predstojeće praznike, kao i intenzivno obavljanje poljoprivrednih radova, veoma će pogodovati nastanku šumskih požara u narednom periodu. Kao što je poznato, prema sttističkim pokazateljima, u devedeset osam odsto slučajeva njihov uzrok je ljudski faktor, odnosno nepažnja, nemar ili namerno paljenje.

S obzirom na navedeno, u nameri da se predupredi nastanak šumskih požara, kao i u cilju preventivne zaštite šuma, Ministarstvo poljoprivrede apeluje da se ne vrši paljenje vatre pri izvođenju poljoprivrednih radova, odnosno spaljivanje suve trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru. Takođe se ukazuje da seča stabala, koja nisu obeležena ili doznačena, nije u skladu sa planskim dokumentima gazdovanja šumama, te samim tim i nezakonita, odnosno kažnjiva.

Imajući u vidu navedeno, još jednom se  apeluje na građane, da se pri odlasku u prirodu ponašaju odgovorno, te da naše šume sačuvamo zajedno.