Članica Gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Novom Sadu Marina Nedeljković izjavila je da iz godinu u godinu građani i dalje gube poverenje u instituciju zaštitnika građana i u ono što bi zaštitnik trebalo da predstavlja.

Pre godinu dana članica Gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Novom Sadu Marina Nedeljković izrazila je u jednom obraćanju nezadovoljstvo radom zaštitnika građana. O tome je svedočila i činjenica da se građani sve manje žale novosadskoj  instituciji na postupanje vlasti. Građani pre svega gube zainteresovanost i poverenje u rad zaštitnika građana.Marinu Nedeljković smo pitali kako danas ocenjuje situaciju u Novom Sadu po pitanju rada zaštitnika građana.

Tokom 2018. godine, Zaštitniku građana u Novom Sadu  se obratilo četiri stotine osamdeset građana. Od dvesta četrnaest predmeta u kojima je postupao tokom 2018. godine, Zaštitnik građana je okončao ukupno sto šezdeset tri predmeta, od čega su sto dvadeset dva predmeta formirana u toj  godini.