Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević, uručio je ugovore korisnicima sredstava koji su ostvarili ovo pravo po osnovu tri konkursa koje je raspisao Pokrajinski sekretarijat.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević, uručio je ugovore korisnicima sredstava koji su ostvarili ovo pravo po osnovu tri konkursa koje je raspisao Pokrajinski sekretarijat. U pitanju su konkursne linije i to : Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini, kao i Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2019.godinu. Treći konkurs se odnosio na finansiranje kupovine opreme za poljoprivredne i ostale srednje škole.

Vuk Radojević je najavio da će se sa konkursnim linijama nastaviti i u narednom periodu, a posebno ohrabruje činjenica što kod poljoprivrednih proizvođača kao i kod škola vlada interesovanje za ovakvim načinom finansiranja.