Projekat “Socijalizacije djece Republike Srpske”

0
205

Projekat “Socijalizacije djece Republike Srpske” realizuje se od 2002. godine i za proteklih 17 godina obuhvatio je više od 30.000 lica – djece i pratećeg osoblja iz svih opština Srpske. Na crnogorskom  primorju  trenutno  boravi treća smjena mališana.U javnom fondu za dječiju zaštitu RS zadovoljni su ovogodišnjom  organizacijom i uslovima boravka djece.

Projekat “Socijalizacija djece Republike Srpske” koji 18 godina relizuje Javni fond za dječiju zaštitu Srpske počeo je 20 maja i trajaće do 21.septembra.Grupe djece  boraviće u 14 smjena, od kojih trinaest desetodnevnih, a jedna prva osmodnevna smjena. Trenutno se na crnogorskom primorju nalazi treća smjena djece koji će u Bečićima boraviti do 14.juna.

Predviđen je odlazak djece na primorje  u još 11 smjena . I ove godine djeca su smješena  u Omladinskom hostelu“Užice” u Bečićima u Crnoj Gori.

Cilj projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske”, koji realizuje Javni fond za dječiju zaštitu uz podršku Vlade i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, jeste pozitivan uticaj na razvoj djece, zadovoljavanje razvojnih potreba, razvijanje empatije, vršnjačko druženje i afirmisanje potencijala.

Ciljne kategorije, koje učestvuju u ovom projektu, su djeca kod kojih je zadovoljavanje razvojnih potreba onemogućeno ili otežano nepovoljnim socijalnim, materijalnim, zdravstvenim problemima ili porodičnim prilikama, u dobi od šest do 15 godina, a djeca sa smetnjama u razvoju do 17 godina. To su prvenstveno djeca iz socijalno ugroženih porodica-korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite, djeca iz višečlanih porodica, djeca iz porodica boračke populacije, djeca sa posebnim potrebama i hroničnim zdravstvenim smetnjama, ali i posebno nadarena djeca, talentovani sportisti.

Ovogodišnjim projektom predviđeno je ljetovanje za oko 1.800 djece.

S obzirom da projekat Socijalizacija djece ulazi u 18 godinu realizovanja, sa njim su stasavali i brojni mališani. Većina njih imala je priliku da po prvi put u životu boravi na moru . Danas neki od njih u znak zahvalnosti  pomažu djeci kao stručni saradnici.

Projekat “Socijalizacije djece Republike Srpske” realizuje se od 2002. godine i za proteklih 17 godina obuhvatio je više od 30.000 lica – djece i pratećeg osoblja iz svih opština Srpske. Osnovni cilj ovog projekta  je  stvaranje osjećaja empatije kod djece, radnih i higijenskih navika ali i da se djeca zabave.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here