Kao i obično, prva je sa cenom suncokreta izašla kompanija Viktorija logistik, članica Viktorija grupe, koja je objavila da će akontativno kilogram plaćati dvadeset pet dinara plus pripadajući PDV.

Reč je o akontnoj ceni koja, kako je navedeno u odluci o uslovima otkupa suncokreta roda 2019, nema uticaja na konačnu cenu suncokreta. Međutim, kako su za portal Agrosmart potvrdili u nekoliko velikih firmi koje se bave trgovinom žitaricama i uljaricama, konačna cena suncokreta sada je od dve stotine šezdeset do dve stotine šezdeset pet evra po toni, “frankofabrika”.

Ova cena je, kako je navedeno,očekivana, međutim, iznenađuje pad cene kukuruza na tržištu. Žuto zrno, po rečima otkupljivača, palo je na sto dvadeset evra po toni, s tim da se očekuju još niže cene.

Za soju se uslovi otkupa još ne znaju, ali kako se može čuti od otkupljivača, odnosno firmi koje organizuju proizvodnju ove uljarice, cena će joj biti oko tri stotine evra po toni.

Kada je o uslovima otkupa suncokreta reč, Viktorija logistic, inače najveći kupac suncokreta u Srbiji, je navela da se prima suncokret sa maksimalnom vlagom do dvadeset odsto i primesama do deset odsto. Baza za obračun je vlaga ispod devet odsto, a primese dva odsto.  Viktorija logistik se obavezuje da akontne cene isplati odmah po isporuci, obračunu i ispostavljanju računa za merkantilni suncokret.

Prošle godine je ova kompanija početkom avgusta, objavila da merkantilni suncokret roda 2018. akontativno plaća dvadeset tri koma šezdeset dinara plus PDV. Nakon desetak dana utvrdila je konačnu cenu  za zemljoradničke zadruge od  dvadeset osam koma pedeset din/kg plus PDV. Cena je formirana u skladu sa referentnim svetskim berzama i tržišnim kretanjima u zemlji i regionu.

Ostali otkupljivači, odnosno uljare, još nisu objavili uslove otkupa ovogodišnjeg suncokreta, ali već godinama unazad uglavnom prate poteze Viktorije pa se tako očekuje i sada