Vlada Srbije je donela odluku o interventnom otkupu pšenice i goveđeg mesa. Za kilogram merkantilne pšenice proizvođači će moći da dobiju  jedan koma osam kilograma semenske. 

Razmena mesa i kukuruza će se raditi po paritetu dva koma dva evra po kilogramu žive vage govedine za kukuruz.

Na inicijativu nekoliko udruženja proizvođača doneta je odluka i o interventnoj zameni govedine za kukuruz da bi se, kako je objasnio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, rasteretili svi procesi na tržištu koji su nastali zbog pomeranja trenutka izvoza, a najviše prema Turskoj. Prema rečima Nedimovića izvoz je krenuo, a nadležni žele da u što kraćem vremenskom periodu potpuno oslobode poljoprivredne proizvođače troškova koji su im nastali po osnovu ove vrste proizvodnje.On je najavio da će već sledeće nedelje biti objavljen poziv i krenuće razmena.