Predstava za decu ,,Ispreturana bajka’’ odigrana je u Kulturnom centru Zrenjanina.

U amfiteatru Kulturnog centra Zrenjanina održana je predstava dečijeg centra „Smajli“ u saradnji sa Kulturnim centrom u okviru 34. manifestacije Dani piva. U predstavi „Ispreturana bajka“ zastupljeni su skoro svi likovi iz bajke Crvenkapa.

Dečiji centar „Smajli“ osnovan je sa ciljem da poboljša kvalitet života dece. Kroz mnogobrojne interaktivne, kreativne dečije radionice pokušavaju decu da odvuku od računara i televizora i da im omoguće da na kreativan način utroše vreme, motivišu ih za kreativno izražavanje, omogućavaju mladima razvoj stvaralačkih potencijala te ih poučavaju konkretnim veštinama scenske umetnosti, kao i likovne i muzičke umetnosti.