Danas je direktor Elektro-privrede Republike Srpske, Luka petrović, posjetio Rudnik i termo-elektranu Ugljevik. Ovom prilikom održan je sastanak rukovodstava Elektroprivrede i RiTe Ugljevik, a tema sastanka je bila trenutno stanje u Rudniku i Termo-elektrani Ugljevik, kao i planovi za budućnost ove kompanije.

Jedna od bitnih tema je bio remont na Rudniku i Termoelektrani Ugljevik, koji je u toku i trajaće 22 dana. Cilj remonta je povećanje snage termoelektrane i njen siguran rad.

Rukovodstvo elektroprivrede je zadovoljno stanjem na Rudniku i termoelektrani Ugljevik i očekuje da će ovogodišnji plan proizvodnje i prihoda ovog preduzeća biti ispunjen. Nažalost, neki drugi proizvodni subjekti u okviru Elektroprivrede RS trpe neplanirane gubitke.