Orao je sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije dogovorio saradnju kroz 4 projekta. U ovoj kompaniji kažu da će se za učešće na ovim poslovima prijavljivati etapno, kao i da očekuju da će saradnja sa ministarstvom i ruskom državnom korporacijom „Rosteks“ osigurati siguran napredak Orla u budućnosti.