Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ je saopštilo da je nakon uginuća ribe na delu kanala Bečej-Bogojevo u Srbobranu,  preduzelo sve moguće mere kako bi se ublažile posledice zagađenja i sanirala nastala šteta.

Prilikom redovnog obilaska terena, ribočuvarske službe preduzeća su početkom meseca uočile veću količinu uginule ribe u priobalnom delu kanala, kao i plutajućih riba na površini u potrazi za kiseonikom. O ovoj pojavi odmah su obaveštene nadležne inspekcije i uzorci su odneti na analizu u laboratorije Departmana za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Naučnog instituta za veterinarstvo. Prvi rezultati uzorkovane vode su ukazali na nedovoljnu količinu kiseonika, što je indikator zagađenja vode.

„Vode Vojvodine“ , kako je dalje navedeno, vodni režim u kanalima održava u potpunosti po Pravilniku o održavanju vodnog režima kanala Dunav-Tisa-Dunav.Odmah nakon dobijenih informacija sa terena preduzete su i odgovarajuće mere:  povećan je protok vode na ustavi Kucura na sedam kubnih metara u sekundi, pojačano je pumpanje vode na Crpnoj stanici Bogojevo, podignuta je ustava Bečej kako bi se voda što pre povukla iz zone Srbobrana, dok su ribočuvarske službe pokupile svu uginulu ribu i odnele u kafileriju na spaljivanje.

Međutim posle ponovo sprovedene kontrole vode i učinjenih mera, rezultati nisu zadovoljavajući, odnosno kvalitet vode nije poboljšan, što znači da se voda i dalje zagađuje. Vode Vojvodine napominju da je na području opštine Vrbas, Kula i Crvenka registrovano ukupno osamnaest zagađivača čiji rad može da se dovede u vezu sa zagađenjem. Ovaj deo kanala inače karakteriše kontinuirano ulivanje otpadnih voda.

Sa svoje strane meštani Srbobrana i ekološke organizacije potvrdili su da se stanje na Velikom bačkom kanalu ne popravlja. Ima velikih uginulih primeraka ribe i dosta ribe je na povrsini, nedostaje joj vazduh. Ekolozi ukazuju na to da već godinama ovdašnje fabrike puštaju otpadne vode, a nadležni ništa nisu učinili. Pored toga upozoreno je i da se uginula riba pojavljuje u prodaji na okolnim pijacama, pa su ekološke organizacije upozorile i da preti velika opasnost za zdravlje stanovništva koje ovakvu ribu bez kontrole kupuje na pijacama.