Svetski dan dijabetesa 14. novembar

0
95

Svetski dan dijabetesa 14. novembar, ove godine se obeležava pod motom „Porodica i dijabetes“.

Ključnu ulogu u sprečavanju, smanjenju i otklanjanju faktora rizika za dijabetes tip 2 imaju porodice. Kod jedne  od dve osobe koje trenutno žive sa dijabetesom tip 2 nije postavljena dijagnoza dijabetesa. Zato je poznavanje ranih znakova, simptoma i faktora rizika za sve tipove šećerne bolesti od vitalnog značaja za pravovremeno otkrivanje, bolje zdravstvene ishode i veći kvalitet života.

Započeta dvogodišnja kampanja je posvećena promociji uloge porodice u prevenciji, kontroli, nezi i edukaciji o ovoj bolesti sa ciljem poboljšanja pristupa programima edukacije, pomoći u lečenju i kontroli dijabetesa.

Preko četiri stotine dvadeset pet miliona ljudi u svetu trenutno živi sa dijabetesom. Većina obolelih ima tip 2 dijabetesa, koji se u velikoj meri može sprečiti kroz redovnu fizičku aktivnost, zdravu i uravnoteženu ishranu, kao i promociju zdravog životnog okruženja. Procenjeno je da je milion šest stotina hiljada smrtnih slučajeva u svetu direktno uzrokovano dijabetesom. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da je dijabetes sedmi vodeći uzrok smrti u 2016. godini.

Oko šezdeset miliona ljudi u evropskom regionu trenutno živi sa ovom bolešću, čije lečenje opterećuje ekonomiju i zdravstvene sisteme u regionu. Prevalencija dijabetesa je u porastu u evropskom regionu, obuhvata deset do dvanaest odsto stanovništva u nekim državama članicama. Ovo povećanje je usko povezano sa povećanjem trenda prekomerne težine i gojaznosti, sa nezdravom ishranom, fizičkom neaktivnošću i socio-ekonomskim položajem.

Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno sedam stotina pedeset hiljada osoba ili  trinaest koma dva odsto odraslog stanovništva. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je mnogostruko veći u odnosu na osobe sa tipom 1 dijabetesa.

U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok smrtnosti i peti uzrok opterećenja bolešću. U našoj zemlji od ove bolesti godišnje umre oko tri hiljade osoba.

U 2016. godini, Srbija je na osnovu standardizovane stope mortaliteta od petnaest koma sedam na sto hiljada stanovnika, pripadala grupi evropskih zemalja sa visokim stopama umiranja od ove bolesti.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here