JKP Gradska toplana obaveštava sugrađane da grejna sezona protiče bez većih problema, greje se u skladu sa vremenskim uslovima kao i da su dugovanja građana i dalje velika.

Sugrađani koji su na sistemu daljinskog grejanja su obavezni da održavaju u funkcionalnom i tehnički ispravnom stanju jer je sekundarna instalacija u njihovom vlasništvu. Dugovi građana su veoma veliki i prema tome se apeluje na građane da redovno izmiruju svoja dugovanja.

Građani sve informacije vezane za dugovanja mogu dobiti putem brojeva telefona korisničkog servisa 3150 173 i 3150 174, kao I na broj telefona pravne službe 3150 175 ili mogu doći lično u poslovnicu JKP „Gradska toplana“ u ulici Rade Končara br. 10. Eventualne havarije ili curenja na sekundarnim instalacijama građani mogu prijaviti na dispečerski broj 3150 160.