Povodom obeležavanja početka kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ sa Malog mosta u jezero su spušteni narandžasti gerberi kao podsetnik na sve žene žrtve nasilja u Srbiji tokom 2019. godine.

Kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta i ona je i ove godine, počela 25. novembra kada se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. decembra kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Povodom početka kampanje članice Saveta za rodnu ravnopravnost, Ženske odborničke mreže i Radne grupe za prevenciju i sprečavanje nasilja simbolično su u jezero, sa Malog mosta, spustile narandžaste gerbere, kako bi podsetile na sve žene žrtve nasilja u Srbiji tokom 2019. godine. Zamenik predsednika Skupštine grada Zrenjanina Ljuba Travica istakla da se, nažalost, ni tri godine nakon donošenja novog zakona broj žena, žrtava nasilja, u Srbiji ne smanjuje, kao i da je do obeležavanja ovog datuma u našoj zemlji ubijeno 28 žena.

Ljuba Travica je još rekla da najveći problem predstavlja neprijavljivanje nasilnika.

Istraživanje o ubistvima žena, koje su sproveli Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju i FemPlaz, a koje je rađeno tri godine i kroz koje su analizirane pravosnažne sudske presude za ubistva žena u Srbiji, donelo je sledeće rezultate: čak 74% femicida izvršeno je u partnerskom i porodičnom kontekstu, a čak 68% izvršeno je u stanu, kući ili dvorištu žrtve ili počinioca što govori da je dom i dalje najnesigurnije mesto za žene.