Usvojen republički budžet za 2020. godinu

0
136

Skupština Srbije je usvojila budžet za 2020. godinu, a više novca je predviđeno za plate i penzije.

Predlogom budžeta predviđeni su budžetski prihodi od hiljadu tri stotine četrnaest milijardi dinara i rashodi od hiljadu tri stotine trideset četiri milijarde dinara, tako da će deficit iznositi dvadeset koma dve milijarde dinara, odnosno nula koma tri odsto bruto domaćeg proizvoda.
U načelnoj raspravi predlagači su rekli da je budžet razvojni i isplaniran sa ciljem podizanja životnog standarda građana, dok je opozicija kritikovala predlog navodeći da je budžet predizborni i nerealan.

Vlada Srbije je planirala budžet na osnovu procene da će rast BDP-a u narednoj godini biti četiri odsto, a da će inflacija iznositi dva odsto. Očekuje se da će učešće javnog duga u BDP-u pasti na pedeset jedan koma četiri odsto. U budžetu će biti veći rashodi za plate i penzije za oko jedan koma tri odsto BDP-a. Biće izdvojeno više za plate zaposlenih u državnoj službi, koje će u odnosu na ovu godinu biti veće od osam do petnaest odsto.
Za penzije su predvidjene pet stotina osamdeset jedna koma dve milijarde i one će biti veće pet koma četiri odsto.

Vlada je predložila da za kapitalne investicije bude izdvojeno  skoro dve stotine milijardi dinara, većinom za saobraćajnu i železničku infrastrukturu.

Za subvencije je planirano devedeset pet koma tri milijarde dinara, od čega za podsticaje investitora devet koma tri  milijarde.

Vlada Srbije je planirala rasterećenje privrede po osnovu poreza i doprinosa i smanjenje ovih izdvajanja za jedan odsto, zbog čega će prihodi budžeta u 2020. godini biti manji za trinaest koma jednu milijardu dinara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here