Pšenica ovodišnjeg roda u Srbiji nije zaražena mikotoksinom

0
138

Pšenica ovodišnjeg roda u Srbiji nije zaražena mikotoksinom, kažu u Ministarstvu poljoprivrede i ističu da postoji stalni inspekcijski nadzor nad pšenicom od trenutka žetve.

Komentarišući informaciju koja se pojavila u pojedinim medijima da je pšenicu ovogodišnjeg roda u Srbiji zahvatilo gljivično oboljenje čija posledica je previše deoksinivalenola , supstance iz grupe mikotoksina, u Upravi za zaštitu bilja su istakli da pšenica nije zaražena. U pitanju  je produkt rada nekih gljiva koje se javljaju na pšenici, zbog izuzetno kišnog perioda, pogotovo u toku proleća na pojedinim parcelama koje nisu dovoljno zaštićene. Objašnjeno je da ima više razloga za to što pojedine parcele nisu dovoljno štićene, negde zbog vremenskih uslova, a u nekim slučajevima što proizvođači nisu naviknuti na klimatske promene i na stalnu potrebu da slušaju preporuke stručnih lica, kao i zbog pojave fusarija i fuzarioza na pšenici . Kako je rečeno, u toku vegetacije, kao i u fazi žetve stalna kontrola se vršila na parcelama i u skladištima na prisustvo mikotoksina, a posebno na prisustvo deoksinivalenola.Kod onih parcela i količina pšenice koje su bile zatečene prilikom skladištenja, a imali su povećanu koncentraciju deoksinivalenola preduzete su mere, a to je zabrana korišćenja takve pšenice za ljudsku ishranu, tako da se koristila samo za stočnu hranu.

U Upravi je naglašeno da je dalja kontrola nastavljena zajedno sa poljoprivrednom inspekcijom u mlinovima. Sva pšenica koja je dolazila u mlinove bila je pod stalnom kontrolom fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije, kao i pšenica koja se nalazi u skladištima.

To se odnosilo i na brašno koje se dalje koristilo za proizvodnju hleba.U sektoru poljoprivredne inspekcije  su naveli da nema razloga za brigu. Poljoprivredni inspektoru su na terenu u redovnim kontrolama, ima sporadičnih slučajeva da se utvrđuju određene nepravilnosti i, kao i u svim drugim slučajevima, reaguje se na način da taj proizvod bude bezbedan za krajnje potrošače.

Napomenuto je da količine koje izlaze iz granica dozvoljenih za hranu za ljude i dalje ostaju u granicama dozvoljenim za hranu za životinje.Trenutno se odvijaju redovne kontrole i dobra komunikacija sa proizvođačima koji sa svoje strane vode računa. Do sada nije zabeležen  nijedan slučaj da je bilo problema u bilo kojoj varijanti, a situacija je u potpunosti pod kontrolom.

U inspekciji je objašnjeno da svake godine postoji neki razlog da kvalitet nekada odudara, zbog stenice, vlažnog zrna ili nekog drugog razloga. Ove godine razlog jesu vremenski uslovi u toku rasta pšenice, ali  treba reći i da seme koje se koristi za sadnju u većini slučajeva nije ono koje treba već proizvođači koriste seme koje čuvaju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here