Gangrena je naziv za odumiranje tkiva i posljedičnu infekciju bakterijama. Gangrena može zahvatiti bilo koji dio organizma, a najčešće su to donji ekstremiteti, nos, crijeva i pluća.  U  prilogu govorimo o bolesti kože i potkožnog tkiva, prvenstveno o gangreni stopala odnosno gangreni noge.

Na području Bijeljine tokom zimskog perioda javlja se nešto veći broj pacijenata sa ovim oboljenjem. Tokom decembra , januara i februara mjeseca u prosjeku se javi oko 50 pacijenata sa manjim ili većim komplikacijama koje dodatno usložnjava hladno vrijeme i niske temperature vazduha. O ovom oboljenju govorio je vaskularni hirurg Dr Nemanja Janković – specijalista opšte hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije u JZU Bolnica „Sveti Vračevi“.

Gangrena je komplikacija narušenog zdravstvenog stanja uzrokovanog nekom bolešću. Gangrenu karakteriše odumiranje ćelija, odnosno raspadanje tkiva u organizmu. Dijelovi tijela zahvaćeni gangrenom imaju tipično zelenkastu ili crnu boju.

Tokom zimskog perioda najčešća patologija kod pacijenata koji se javljaju vaskularnom hirurgu je oboljenje zvano gangrena. U decembru i januaru statistički gledano izvodi se najveći broj operacionih zahvata.