Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je poručio povodom Međunarodnog dana migranata da je migrantska kriza kod nas imala neko zatišje, ali i da nije blizu kraja.

Ministar Đorđević je u gradskom centru za socijalni rad u Beogradu,naglasio da je od početka krize kroz Srbiju prošlo više od milion migranata, da njima Srbija nije krajnja destinacija, ali da država želi da je se ti ljudi jednog dana imaju u dobrom sećanju.

U Srbiji trenutno boravi oko četiri hiljade pet stotina migranata, od čega je oko dvadeset odsto dece i oko pet odsto maloletnika bez pratnje. Njihova krajnja destinacija su zemlje EU, tako da je u Srbiji tokom ove godine samo  dve stotine dvadeset migranata zatražilo azil, a dobilo ga je njih trideset dvoje.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je  2000. godine proglasila je 18. decembar Međunarodnim danom migranata. Na taj dan 1990. godine je usvojena Konvencija o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih porodica. Broj migranata u svetu stalno raste, a od  dve stotine trideset dva miliona osoba koji žive izvan svoje zemlje prema podacima UN-a, veliki broj nema pristupa osnovnim ljudskim pravima.