Vlada Srbije je izmenila nedavno usvojenu uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu, pa građani Srbije, neće plaćati eko-taksu od hiljadu dve stotine dinara godišnje po domaćinstvu.

Vlada je kao što je najavila premijerka Ana Brnabić, izmenila uredbu, tako što je izbrisala član četiri koji je predviđao taj namet za fizička lica od 1. januara 2020. godine. To znači da po izmenjenoj uredbi građani neće biti tretirani kao zagađivači životne sredine. Premijerka je rekla da “nema govora” da će građani plaćati paušalno oko sto dinara mesečno ili hiljadu dve stotine dinara godišnje eko-taksu od 2020. godine.Ona je istakla da je ove godine menjana uredba da bi se eko-taksa, pre svega za preduzeća i kompanije, plaćala na način koji je transparentniji i da to ne bi bio parafiskalni namet za privredu koja posluje u Srbiji.

Vlada Srbije je inače, donela početkom decembra novu uredbu kojom se propisuju naknade za zagađivače životne sredine, s obzirom na to da prethodna nije dala očekivane rezultate. Reč je o Uredbi kojom je Vlada Srbije utvrdila kriterijume po kojima će se određivati aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu i naplaćivati naknada pravnim licima, preduzetnicima, kao i građanima – vlasnicima stambenih jedinica.

Svi privredni subjekti, u skladu sa svojom delatnošću, podeljeni su u tri grupe aktivnosti prema tome kako utiču na zagađenje životne sredine na one koji imaju veliki, srednji i mali uticaj na prirodu. Najveći zagađvači, odnosno velika pravna lica, plaćaće maksimalnu naknadu od dva miliona dinara godišnje. Najniže naknade zbog najmanjeg uticaja na zagađenje životne sredine, plaćaće mikro preduzeća, i to pet hiljada dinara.