Dr Ana Kasap je ocenila da bi primena tzv.‚‚rumunskog modela‚‚ plata doprinela smanjivanju odlaska dela medicinskog osoblja iz Srbije.

Sindikat zdravstva je saopštio da nije zadovoljan povećanjem plata od petnaest odsto. Sindikat traži bolje uslove rada, a s tim vezano da se poveća i broj zdravstvenih radnika. Država, kako je rečeno, štedi na broju zaposlenih u zdravstvu, što je dovelo do smanjenja kvaliteta zdravstvene zaštite. Da li našem zdravstvu i poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih može pomoći takozvani ‚‚rumunski model plata, bilo je pitanje koje smo postavili dr Ani Kasap.

U Sindikatu lekara i farmaceuta traže da se primeni rumunski model po kome su plate lekara opšte prakse hiljadu pet stotina evra, a prosečne plate specijaliste od dve hiljade pet stotina do dve hiljade sedam stotina evra. To je moguće samo pod uslovom ako se prvo obezbedi dovoljan broj.