Advokat Branko Pavlović je ocenio da bi Vlada zajedno sa Narodnom bankom morala da interveniše kroz primarnu emisiju kako bi pomogla malim i srednjim preduzećima zbog postojeće krize izazvane koronavirusom.

Danska Vlada je poručila privatnim kompanijama koje se bore sa drastičnim merama suzbijanja koronavirusa, da će pokriti 75 odsto plata zaposlenih, ako obećaju da neće otpuštati radnike. Kako bi se naša zemlja mogla ponašati u slučaju prevazilaženja posledica izazvanih  epidemijom koronavirusa i da li bi država mogla da nadoknadi deo zarada zaposlenih? Odgovarajući na ovo pitanje advokat Branko Pavlović je rekao.

Ministar finansija Siniša Mali je izjavio da Srbija u budžetu ima dovoljno novca da isplati sve obaveze u naredna dva meseca čak i ako ne bi imala nikakav prihod, što se neće desiti. On je rekao da svakodnevno u budžetu Srbija ima između 160 i 180 milijardi dinara, da je potpuno likvidna i da će i u mesecima koji dolaze držati likvidnost na većem nivou zbog bezbednosti građana.