Komunalna policija je provjerama na kućnim adersama utvrdila da 18 lica nije poštovalo naredbu o kućnoj izolaciji  na području Semberije zbog čega će biti kažnjeni sa 500 do 100 maraka.

Protiv određenog broja će biti podnijete i krivične prijave uz prelog za određivanje zatvora do dvije godine. U narednim danima osim prekršajnih i krivičnih prijava ova lica će biti provedena u karantin u krugu kasarne u Bijeljini.

Komunalna policija je dobila ažurirani spisak od 1190 lica koja na području Bijeljine trebaju da se nalaze u četrnaestodnevnom karantinu. U protekla dva dana je utvrđeno da 18 lica nije poštovalo naredbu i zbog toga će biti rigorozno kažnjeni.

Spiskovi sa ovim licima zajedno sa rješenjima sanitarnih inspektora proslijeđšeni su opštoj policiji koja izriče prekrašajne naloge od 500 do 100 maraka, a za one koji su u karantinu ili su više puta načinili ovaj prekršaj i krivične prijave i kažnjavanje sa dvije godine zatvora zbog namjernog širenja zarazne bolesti , upozorio je Draganić.

U narednim danima svi koji prekrše kućnu izolaciju će, osim prekršajne ili krivične prijave, ići u prinudni karantin koji će biti stacioniran u krugu kasarne.

Kontrolu nošenja zaštitnih maski na javnom mjestu će provoditi opšta policija. Tokom dana je započela akcija kontrole prisustva građana ispred supremarketa, banaka ili na drugim javnim površinama.