Izriču se mere zaštite zbog pandemije koronavirusa na javnim licitacijama poljoprivrednog zemljišta

0
157

Uprava za poljoprivredno zemljište obaveštava poljopriredne preduzetnike o merama prevencije i zaštite na javnim licitacijama za zakup poljoprivrednog zemljišta u narednom periodu usled pandemije koronavirusa.

Imajući u vidu zakonske propise, agrorokove, kao i činjenicu da značajna površina poljoprivrednog zemljišta nije data u zakup i korišćenje za agroekonomsku 2019/2020. godinu, neophodno je da se što veća površina zemljišta stavi u funkciju poljoprivredne proizvodnje i održe javna nadmetanja po odlukama o raspisivanju javnog oglasa. Uzeto je u obzir da se propisane mere Vlade Republike Srbije u borbi protiv pandemije korona virusa koje se između ostalog, odnose i na ograničavanje javnog okupljanja na otvorenom i u zatvorenom prostoru moraju poštovati. Okupljanja su u oba slučaja ograničena tako da rastojanje između lica mora biti najmanje dva metra, na površini od četiri kvadratna metra ne može biti više od jednog lica, a mora se označiti i broj lica koja mogu da borave u istoj prostoriji. Preporučeno je da se, ukoliko je moguće, licitacije obavljaju na otvorenom prostoru u cilju veće prevencije od koronavirusa. Obavezne su zaštitne maske i rukavice, kao i redovna dezinfekcija prisutnih. Naglašava se i da se pri ulazu izvršavaju  mere prevencije u skladu sa propisima, usled sve veće zaraze koronavirusom na teritoriji Republike Srbije. Potrebno je da opštine odnosno gradovi prate objave i primene sve druge mere koje eventualno Vlada Republike Srbije bude donela do održavanja javnog nadmetanja u jedinici lokalne samouprave.

Što se tiče uspešno obavljenih licitacija u Vojvodini, Opština Šid je sprovela oba kruga nadmetanja za zakup poljoprivrednog zemljišta za agroekonomsku 2019/2020. godinu. Ukupna površina zakupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta u ovoj opštini sada iznosi 3072 ha i predstavlja povećanje od preko 300 ha u odnosu na prethodnu godinu.

U Novom Bečeju je odložen drugi krug javnih licitacija, koji je bio planiran za 26. mart, a uzrok je pandemija koronavirusa tj. izbegavanje većih skupova.

U Zrenjaninu je planirano je da se u zakup izda oko 14.000 hektara oranica. Prethodno je objavljen Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu. Zrenjanin je, inače, jedna od retkih lokalnih samouprava u Srbiji a ima ih ukupno četiri, gde se sa licitacijama zemljišta kasni toliko da se ulazi u drugu kalendarsku godinu.

Napominje se i da je na povećanje površina u zakupu uticalo i to što je Uprava za poljoprivredno zemljište povećala period zakupa na 10 godina i da je stoga interesovanje poljoprivrednika za zakup državnog zemljišta sada veće.

Još jednom napominjemo da je od velike važnosti da se navedeni higijenski propisi poštuju na svim zakazanim javnim skupovima, a u skladu sa Vladinim merama.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here