Pomoć poljoprivrednicima, kako bi se otklonile mere pandemije iznosi 2,6 milijarde dinara. Pojedini ekonomski stručnjaci smatraju da je ona namenjena samo za velike poljoprivredne proizvođače, i da će bez nje pretežno ostati mali i srednji, a nadležni tvrde da je sva pomoć upravo usmerena na male i srednje proizvođače, uz jedini uslov da su registrovana i aktivna poljoprivredna gazdinstva.

Novac je poljoprivrednim proivzođačima na raspolaganju , kroz dve uredbe – o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima i o finansijskoj podršci gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita. Deo novca namenjen je za direktna davanja i pravo na to ima svako poljoprivredno gazdinstvo koje se nalazi u registru i ima aktivni status. Oni koji traže novac za povrtarstvo ili stočarstvo, moraju da imaju upisane površine na kojima gaje povrće u zaštićenom prostoru ili da su vlasnici krava, ovaca ili koza, koje su obležene i registrovane.

Prema Uredbi o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima, pravo na pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnica pčela, bilo da su nosioci gazdinstva ili njegovi članovi, a imaju više od 70 godina. Oni mogu dobiti 800 dinara po košnici, a najviše 20.000 dinara. Povrtarima je dostupno 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine, pod povrćem u plastenicima. Po gazdinstvu najviše može da se dobije do 90.000 dinara. Kada je reč o stočarima, oni mogu da dobiju 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara, 500 dinara po ovci ili kozi, maksimalano 20.000 dinara.. Za realizaciju ove uredbe, država je izdvojila 1,15 milijardi dinara.

Ova jednokratna pomoć nema veze za subvencijama koje država dodeljuje poljoprivrednicima u Srbiji, i koje su mnogo veće od ovoga.

Kada su u pitanju krediti za poljoprivrednike država će finansirati deo kamate na kredite koje bi mogli da uzmu poljoprivredni proizvođači. Krediti će biti sa jedan odsto kamate, na tri godine. Njih mogu da uzmu sva poljoprivredna gazdinstva za razvoj stočarstva, da kupe životinje, ili plate premiju osiguranja, za nabavku hrane za životinje, kupovinu mehanizacije i opreme, za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva. Kredit mogu uzeti i za likvidnost. Pojedinac i preduzetnik mogu da uzmu kredit do šest miliona dinara, a firma do 18 miliona dinara. Iznos kredita za likvidnost je do tri miliona dinara.