Pokret Metla: Kompanija Ling Long u Zrenjaninu zagađivaće vazduh

0
537

Pokret Metla izdao je saopštenje u kom govori o ekološkoj šteti koja će se dogoditi kada se otvori kompanija Ling Long u Zrenjaninu. Ova fabrika će svojim delovanjem ozbiljno ugroziti vazduh i zemlju u Zrenjaninu, a odgovornost za to niko ne želi da preuzme, navodi se u saopštenju Pokreta Metla.

U saopštenju Pokreta Metla navodi se da je stav ovog pokreta o projektu u kojem je predviđena izgradnja velikih podzemnih rezervoara u Zrenjaninu, veoma izričit i kritički obojen.

Nije još potvrđeno koliko je ekološki štetna buduća fabrika guma Linglong s obzirom da mimo svih propisa nisu dostavili “Studiju o uticaju na životnu sredinu ” a najavljuje se novo „kinesko čudo“ pored nje, fabrika za proizvodnju tributil fosfata.

Fabriku gradi Green Miles Chemicals d.o.o. Novi Sad. Firmu je osnovao 2018. kineski državljanin Ju Lingtao sa osnivačkim ulogom od 20 000 dinara.  Planirano je da fabrika godišnje proizvodi do 6000 tona pomenute hemikalije.

Šta je bilo odlučujuće i ko je odlučio da ona bude baš u Zrenjaninu, nije poznato, ali je činjenica da je kao i Linglong – ekološki vrlo opasna.

Tributil fosfat (TBP) je bezbojna do bledo-žuta tečnost bez mirisa. Ima široku industrijsku primenu. Komponenta je hidraulične tečnosti aviona i dodatak avionskom gorivu. Primenjuje se kao rastvarač za ekstakciju urana, plutonijuma i torijuma. Koristi se u izradi plastike i u cementnim kućištima za naftne bušotine.

Primena ove hemikalije odgovorna je za profesionalnu izloženost i zagađenje okoline. Toksična je kod gutanja i udisanja i iritira kožu. Ako se TBP pusti u okolinu, on će se čvrsto vezati za čestice prašine u vazduhu. Nevezani tributil fosfat će se razgraditi u vazduhu. Na tlu se vezuje sa česticama tla i zatim polako kreće kroz tlo i vodu i sakuplja se u živim organizmima.

TBP je 2002. bio predmet spora SAD sa Kinom, koja je Severnoj Koreji isporučila 20 tona i potencijalno omogućila proizvodnju nuklearnog oružja. Isporučena količina bila je dovoljna za ekstrahovanje uranijuma i plutonijum za 3 do 5 nuklearnih bombi.

Proizvodnja velike količine TBP nosi ogroman ekološki rizik. Još uvek nije dokazano da je jedinjenje kancerogeno, ali nosi druge zdravstvene opasnosti. Zajedno sa azotnom kiselinom, rastvor TBP-kerozina formira opasno i eksplozivno crveno ulje, a kad se TBP zagreva do razlaganja stvaraju se otrovne pare fosfornog oksida.

Pokret METLA 2020 svakako nije protiv novih investicija, ali  upozorava da se ovom krajnje rizičnom investicijom ozbiljno ugrožava zdravstvena i svaka druga bezbednost u Zrenjaninu i okolini, a bez obzira na broj radnih mesta zdravlje i budućnost našeg Grada je najvažnija.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here