Subvencionisani krediti za poljoprivrednike do 01. novembra

0
832

Do 1. novembra mogu se podneti zahtevi za subvencionisane kredite namenjene za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, repromaterijala, kao i za biljnu i stočarsku proizvodnju. Maksimalni iznos kredita za individualna poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je do 6 miliona dinara dok za pravna lica on iznosi do 18 miliona dinara.

Subvencionisani krediti se odobravaju poljoprivrednim gazdinstvima, poljoprivrednim domaćinstvima, preduzetnicima, pravnim licima i zadrugama. Crédit Agricole Srbija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu u dinarima sa fiksnim kamatnim stopama od 1 do 3% godišnje. Subvencionisani krediti namenjeni su nabavci poljoprivredne mehanizacije i opreme, repromaterijala, za biljnu ili stočarsku proizvodnju. Osim toga, ove godine, usled poteškoća izazvanih bolešću COVID-19 odobravaju se i krediti za očuvanje likvidnosti sa fiksnom kamatnom stopom 1% godišnje, na rok do 36 meseci u maksimalnom iznosu do tri miliona dinara.

Ovi krediti se odobravaju poljoprivrednim gazdinstvima, poljoprivrednim domaćinstvima, preduzetnicima, pravnim licima i zadrugama. Kamatne stope za kredite za mehanizaciju iznose 3%, a za sve ostale namene iznose 1% godišnje. Za povlašćene kategorije u koje spadaju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, mladi farmeri – do 40 godina starosti i nosioci gazdinstva koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi odobrava se rok do 36 meseci i kamatna stopa iznosi 1% i za mehanizaciju. Maksimalni iznos kredita za individualna poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je do 6 miliona dinara, dok za pravna lica on iznosi do 18 miliona dinara. U zavisnosti od namene i ročnosti kredita koja može biti od jedne do pet godina, otplata kredita je moguća u mesečnim, kvartalnim, polugodišnjim ili godišnjim ratama uz odloženi rok vraćanja glavnice od 12 do 24 meseca. Rok za podnošenje zahteva je 01.11.2020. godine, a bankraski službenici, specijalizovani za poljoprivredno bankarstvo, su na raspolaganju svim klijentima za savetodavne usluge i detaljnije informacije o ovom programu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here