Srbi u Hrvatskoj koji su u zatvorima, nalaze se u veoma lošem položaju. Kapetan Dragan je proveo 13 godina u hrvatskom zatvoru te je izjavio za KTV televiziju da će se u političkim aktivnostima baviti položajem Srba u hrvatskim zatvorima, jer za njih Srbija kao da nije ni čula.

Politička scena u Srbiji je polarizovana posle vanrednog stanja. Predizborna kampanja se polako nastavlja, deo opozicije najavljuje izlazak na izbore, a deo bojkot izbora. Kapetan Dragan najavio je da će aktivno učestvovati na ovim izborima pa smo ga upitali koji su razlozi njegovog političkog aktiviranja i od kojeg dela biračkog tela očekuje podršku.

Od kada je došlo do raspada Jugoslavije položaj Srba u Hrvatskoj je veoma osetljiva tema. Hrvatsko-srpski odnosi su na niskim granama tolerancije i između državnika ove dve susedne zemlje nema mnogo lepih reči. O Srbima koji su zarobljeni u hrvatskim zatvorima, u našoj zemlji ništa se ne zna. Zbog toga je kapetan Dragan odlučio da se kandiduje na izborima kako bi uspeo da uđe u Skupštinu i da ispuni svoj zadatak i obavesti javnost o  položaju Srba koji su godinama zatvoreni i loše tretirani u hrvatskim zatvorima i kojima su razorene porodice, kako bi im na taj način pomogao.