Kako do zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta

0
102

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini se daje u zakup i na korišćenje po osnovu prava prečeg zakupa i putem javnog nadmetanja.

Pravo na zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini mogu ostvariti fizička i pravna lica koja su nosioci ili članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava uz ispunjavanje dodatnih zakonskih uslova u zavisnosti od osnova zakupa i korišćenja za koji su zainteresovani, objašnjavaju iz Uprave za poljoprivredno zemljište.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini se daje u zakup i na korišćenje po osnovu prava prečeg zakupa i putem javnog nadmetanja.

Pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta mogu ostvariti: lica koja su vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) koji se nalaze na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine, kao i lica koja su vlasnici domaćih životinja i vlasnici odnosno zakupci objekta za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu.

Kako bi fizičko ili pravno lice ostvarilo pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, potrebno je da se prijavi na javni poziv koji raspisuje jedinica lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave, svake godine do 30. juna tekuće godine raspisuje javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za narednu agroekonomsku godinu, a prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 31. oktobra jedinici lokalne samouprave.

Kada se okonča postupak davanja u zakup zemljišta po osnovu prava prečeg zakupa, jedinica lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost Uprave za poljoprivredno zemljište, raspisuje oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu ima fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i da je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta.

U cilju privođenja nameni zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje nije bilo korišćeno najmanje poslednje tri agroekonomske godine, Zakon propisuje mogućnost da se ovo zemljište da na korišćenje bez naknade licima koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na period do pet godina, uz obavezu poljoprivrednika da to zemljište stavi u funkciju poljoprivredne proizvodnje.

Nakon isteka tog perioda Zakon daje mogućnost da se produži period korišćenja ovog zemljišta do 25 godina pod uslovom da se na istom zemljištu obavlja poljoprivredna proizvodnja za površine manje od 10 hektara, odnosno pod uslovom da korisnik dobije odobrenje Ministarstva za investicione radove na istom zemljištu za površine veće od 10 hektara.

Informacije o tome koje zemljište u državnoj svojini je planirano za davanje u zakup i na korišćenje dostupne su na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište u delu „Usvojeni godišnji programi zaštite, uređenja i korišćenja poljprivrednog zemljišta po jedinicama lokalnih samouprava“. Jednim klikom na polje sa nazivom jedinice lokalne samouprave u ovom delu sajta pristupa se godišnjem programu za konkretnu jedinicu lokalne samouprave, a u delu godišnjeg programa pod nazivom „JN tabela“ sadržani su podaci o zemljištu koje je planirano za davanje u zakup i na korišćenje za datu agroekonomsku godinu po različitim osnovama.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here