Ugrožena nezavisnost sudstva i rad policije mimo zakona, često su agenda o kojoj se raspravlja kada je reč priključenje Srbije Evropskoj uniji.

Posle protesta ispred Narodne skupštine uhapšeno je na desetine građana koji su ekspresno izvedeni pred sud. Većina njih su studenti i pripadnici patriotskih organizacija. Mnogi od njih su se žalili da nisu imali odgovarajući pravnu pomoć. Upitali smo advokata Vladana Glišića da li će oštećeni imati pravo na nadoknadu štete i da li je policija prekoračila svoja ovlašćenja.

Pošto su sudski procesi u Srbiji skupi, dugotrajni i sa upitnom nezavisnošću sudstva, retko ko se usuđuje da tuži državu, a još su ređi primeri da se postupak protiv države dobije. Zato možemo pretpostaviti da oštećeni, u najvećem broju slučajeva,  uglavnom neće zahtevati bilo kakvu nadoknadu štete.