Pojednostavljena procedura prijave putem portala i aplikacije uvela je u legalne tokove 47% sezonskih radnika u poljoprivredi.

Za godinu i po dana primene novog sistema prijave sezonskih radnika putem aplikacije i portala, poslodavci su angažovali ukupno 37.597 sezonaca i tako su doprineli da sezonski radnici ostvare pravo na penzijski staž i zdravstvenu zaštitu u slučaju povrede na radu.

Rezultat nove procedure je utoliko važniji što je do pre dve godine ugovor imalo svega 5% od oko 80.000 sezonaca koliko se procenjuje da radi u poljoprivredi u Srbiji.

Efekti primene Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima, pokazali su da su poslodavci prihvatili novi sistem. To se posebno vidi po broju elektronskih prijava u odnosu na broj zaključenih ugovora o privremenim i povremenim poslovima, koji se zadržao na proseku od oko 3.000 godišnje, i to pre svega za radnike angažovane na period od 90 do 95 dana. Brzinu prijavljivanja i fiksni iznos poreza, koji se plaća putem onlajn registracije je ključna prednost u odnosu na skuplju i komplikovaniju proceduru potpisivanja ugovora na papiru.

Portal i aplikaciju je koristilo 413 poslodavaca, od čega su 127 fizička lica, odnosno vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, koji su na ime poreza i doprinosa dosada uplatili više od 400 miliona dinara u budžet Republike Srbije. Novi, jednostavniji način prijave i odjave u samo par minuta, koji podrazumeva da poreze i doprinose plate samo za one dane kada je sezonski radnik zaista radio, motivisao je poslodavce da ih prijave.

Statistika pokazuje da su poljoprivredna gazdinstva sezonske radnike angažovala u proseku na 15 dana, a kompanije na 21. Prosečan broj sezonaca angažovanih na gazdinstvima bio je 46 dok je firmama bilo potrebno u proseku i do tri ipo puta više radnika. Najviše prijavljenih sezonaca bilo je u dobi od 46 do 60, kao i između 18 i 30 godina.

Za dalje uvođenje sezonskih radnika u legalne tokove biće potrebno da resorni organi dodatno informišu i poslodavce i radnike o postojanju i prednostima nove procedure, a kao najveće benefite prijave vide u ostvarivanju prava na penziju, veću sigurnost i zdravstvenu zaštitu u slučaju povrede na radu.

Proširenje postojećeg zakona na druge delatnosti, kao sto su poslovi u kući, turizam i ugostiteljstvo i gradjevinarstvo osim što bi doprinelo smanjenju sive ekonomije pomoglo bi građanima, koji su ostali bez posla, da lakše nađu novi angažman.