Predstavljamo vam nova dela Radovana Vlahovića – knjigu poezije Bdenje nad smislom i knjigu kratkih priča Sve je u glavi.

U vreme pandemije korona virusa i u vreme izolacije i opšte nesigurnosti kada ljudi nisu znali kud će sa sobom i kako da nađu odgovore za sebe i za svoje bližnje Radovan Vlahović stvarao je svoja nova dela. Kako je rekao to je bio vid njegovog otpora korona virusu i sveopštem besmislu oko nas. Objavio je pet knjiga. Prva u nizu bila je knjiga poezije pod nazivom „Bdenje nad smislom“.

Druga Radovanova kniga koja je izdata ove godine nosi naziv „Sve je u glavi“, a sastoji se od kratkih priča.

U toku ove godine Radovan je izdao i knjigu dokumentarnih priča iz života pod nazivom „Pun mesec i harmonika“, kao i knjige putopisa „Dopisnice za Nikassa“ i „Paterica“. Rekao je da nije običaj da pisci izdaju puno knjiga u kratkom vremenskom periodu, ali je napomenuo da ovo nisu obična vremena, da su ovo vremena koja su teška i koja nemaju neki logičan red, vremena kada se istorija preispituje, kada se ideologije koje su davale smisao svemu što radimo prestale da važe, kada smo se mi kao pojedinci našli u nekom vakumu i kada smo počeli da se ne prepoznajemo, kad smo se suočili u izolaciji sa sobom i sa svojom porodicom i kada smo došli do toga da se pitamo šta je naš smisao.