Jesenja sadnja crnog luka

0
419

Veliki broj poljoprivrednih proizvođača nakon žetve kukuruza obavlja predsetvenu pripremu za sadnju crnog luka.

Jesenja sadnja crnog luka ima niz prednosti. Pre svega obezbeđuje se sveže povrće na početku godine koje ima dobru cenu, a sa druge strane zemljište ne miruje i ne čeka proleće. Od izuzetne je važnosti pridržavati se plodoreda, jer se luk tako najefikasnije uzgaja.

Prilikom jesenje sadnje luka treba izbegavati zemljišta koja su bogata azotom. Ne preporučuje se ni obilno đubrenje stajnjakom u osnovnoj obradi ili u predsetvenoj, pred sadnju crnog luka, jer se u tom slučaju ostvaruju visoki prinosi, ali je luk lošeg kvaliteta. Poželjna je sadnja nakon skidanja strnina ili kukuruza, ali treba obratiti pažnju da li su primenjivani herbicidi na bazi atrazina koji se smatraju nepogodnim za luk.

Sa zaoravanjem strništa preporučuje se đubrivo NPK u količini 500-600 kg/ha u korist azota i kalijuma. Pred sadnju, na osnovu agrohemiske analize zemljišta, potrebno je uneti 200-300 kg/ha NPK u razmeri 7:14:21, a obrada zemljišta za sadnju mora da bude kvalitetna.

Luk ne treba saditi na istoj parceli najmanje 3 godine zbog rizika od plamenjače. Preporučeno je tretiranje arpadžika fungicidom pre sadnje, da bi se smanjio rizik od pojave plamenjače u jesenjoj sadnji.

U prednosti jesenje sadnje luka ubrajaju se i nepovoljni klimatski uslovi za razvoj nekih drugih bolesti, kao što su crna pegavost i lukova muva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here