Vašingtonski sporazum o ekonomskoj normalizaciji je međunarodni ugovor koji ima sve odlike posrednog priznanja nezavisnosti Kosova. Prihvatajući  tzv. Kosovo kao ugovornu stranu, Srbija je posredno priznala da je Kosovo nezavisna država, rekao je akademik Kosta Čavoški.

Sporazum u Vašingtonu srpska strana ocenila je kao veliki spoljnopolitički uspeh naše diplomatije i predsednika Aleksandra Vučića. Međutim, ne prestaje debata o međunarodno-pravnoj kvalifikaciji ovog dokumenta. upitali smo akademika Kostu Čavoškog da li je ovaj dokument međudržavni sporazum ili pismo o namerama.

U doktrini međunarodnog prava iskristalisalo se pravilo da priznanje dato  od države čije interese tangira ili povređuje nastanak nove države, ima znatno veću težinu od priznanja koje je dato od strane drugih država. U skladu sa tim, Srbija je zaključujući ovaj međunarodni ugovor priznala tzv. Republici  Kosovo važan atribut spoljne suverenosti, odnosno nezavisnosti, a to je pravo zaključivanja  međunarodnih ugovora, koje ima sve odlike  posrednog priznanja. Sporazum potpisan u Vašingtonu koristi isključivo kosmetskim Arbanasima, a za Srbiju je apsolutno štetan, rekao je Čavoski.