Ministar Đorđević – Obezbediti deci lepšu budućnost

0
168

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević poručio je danas da su ostvarivanje svih prava deteta, obezbeđivanje njihovog bezbrižnog detinjstva i zaštita od bilo kog oblika nasilja ciljevi za čije se ostvarenje naša država svakodnevno zalaže.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je, učestvujući na konferenciji ”Prava posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije”, naveo da je cilj da se izgradi moderno društvo koje će napredovati u svakom smislu i koje će svojim građanima, a pre svega deci, obezbediti bolje uslove za život i lepšu budućnost.

Ovim zakonom će se, kako je naglasio, na najbolji način omogućiti promocija i unapređivanje prava deteta u Srbiji, kao i koordinacija aktivnosti u ostvarivanju prava deteta i kontrola organa javne vlasti i drugih subjekata u društvu u poštovanju prava deteta.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo podržava sve promene čiji je cilj poštovanje principa najboljeg interesa deteta i potpuna zaštita svakog deteta, pogotovo kada su deca žrtve ili svedoci u krivičnom postupku.

Imajući u vidu da je centar za socijalni rad, odnosno organ starateljstva, uključen u veliki broj postupaka koji se tiču dece, Đorđević je naveo da je posebno potrebno ojačati saradnju sistema pravosuđa i sistema socijalne zaštite i obezbediti njihovo efikasno i koordinirano delovanje.

Ministar je napomenuo da uspostavljanje ovakve ustanove mora biti u nadležnosti Ministarstva pravde i Ministarstva zdravlja, dok je učešće Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u ovom postupku nesporno, kao i učešće Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here