Nastavljeni su radovi na kanalizacionoj mreži čiji je cilj unapređenje sistema prikupljanja i odvođenja otpadnih voda u naselju Mala Amerika. Trenutno je za saobraćaj zatvorena ulica Stevice Jovanovića od ulaza u ulicu Rade Končara do ulice Đorđa Stratimirovića.

23. septembra nastavljeni su radovi na kanalizacionoj mreži u naselju Mala Amerika. Planirano je da radovi, ukoliko ne dođe do neplaniranih situacija, budu završeni za 20 radnih dana, a zbog potreba izvođenja radova trenutno je za saobraćaj zatvorena ulica Stevice Jovanovića od ulaza u ulicu Rade Končara do ulice Đorđa Stratimirovića rekao je Siniša Gajin, rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin.

Gajin je još rekao da je mesto izvođenja radova obeleženo odgovarajućom signalizacijom i da će se saobraćaj u narednom periodu odvijati alternativnim pravcima.