Volonteri kompanije NIS oplemenili su Dečiji dispanzer u Zrenjaninu i učinili da se naši najmlađi sugrađani osećaju prijatno kada dođu kod stomatologa na pregled.

Zamenik generalnog direktora kompanije NIS Vadim Smirnov posetio je zrenjaninski Dečiji dispanzer u kom je kompanija NIS organizovala volontersku akciju oslikavanja prostorija. Ovom akcijom završen je projekat Zajednici zajedno ove kompanije, a direktor Doma zdravlja Dr Boško Vrebalov Gordana Đurić izrazila je nadu da će do saradnje sa kompanijom NIS dolaziti i u narednom periodu.

Zamenik generalnog direktora kompanije NIS Vadim Smirnov je rekao da mu je uvek drago da poseti Zrenjanin koji je od početka uključen u realizaciju projekta Zajednici zajedno koji sprovodi njegova kompanija. On je ovu posetu iskoristio i da najavi da će NIS ove godine uložiti preko 12 miliona dinara u realizaciju 10 projekata u osnovnim i srednjim školama u našem gradu.

Nastojeći da stekne obuhvatniji uvid u prioritetne potrebe ustanova obrazovanja, kompanija NIS je krajem 2019. i početkom 2020. godine sprovela anketu o stanju i potrebama osnovnih i srednjih škola u 12 gradova i opština obuhvaćenih Programom, u oblasti digitalizacije nastavnog procesa i bezbednosnih sistema. Anekta je pokazala da je školama, u skladu sa zahtevima nastavnog procesa, potreban veći broj paketa digitalne opreme, kao i kvalitetniji i funkcionalniji bezbednosni sistemi.