Prva u nizu obuka iz oblasti inovacija biće održana u Kulturnom centru Zlatibor 23. oktobra sa početkom u 17,00 časova i 24. oktobra 2020. godine sa početkom u 10,00 časova.

Opština Čajetina i Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj zajednički rade na razvoju inovacija i preduzetništva u opštini Čajetina. Jedna od aktivnosti je organizacija obuka za službenike lokalne samouprave i za sve zainteresovane iz oblasti inovacija i započinjanja sopstvenog biznisa, odnosno start apova. Postoje različiti instrumenti podrške ovim sektorima od strane republičkih državnih organa, donatora, a i opština Čajetina će u narednom periodu organizaciono obezbediti podršku razvoju ovoj oblasti u cilju razvoja preduzetništva i samozapošljavanja.

Na ovim obukama predavanja će držati eminentni stručnjaci iz navedenih oblasti koji će preneti znanja i iskustva stečena širom sveta. Predavanje će 23, oktobra u 17 časova u Kulturnom centru Zlatibor održati prof. dr Nenad Simeunović koji će održati radionicu sa temom Inovacija procesa rada na kojoj će polaznike upoznati sa inovacijama, trendovima i podsticajima za inovacije. Profesor Simeunović takođe će održati i radionicu Model upravljanja kvalitetom i ocena kvaliteta usluge 24. oktobra od 10h takođe u Kulturnom centru Zlatibor. Kroz ovu radionicu on će polaznike upoznati sa mogućnostima unapređenja proizvoda i usluga.