O značaju ozelenjavanja prostora i uticaja zelenila na život čoveka razgovarali smo sa prof. Vukomanom Maksimovićem koji je rekao da drvoredi u gradu i pored stambenih zgrada upijaju prašinu i buku, daju kiseonik i štite od vetrova te da ih stoga treba sačuvati i podizati nove.

Ekološki pokret Panonska zora više od 20 godina vodio je računa o ozelenjavanju naše životne sredine i ukazivao na značaj zelenila u čovekovom okruženju. Od 1997. godine pa tokom narednih deset godina ovaj pokret dopunjavao je drvorede i u 15ak seoskih mesnih zajednica. Za razliku od tog vremena danas ljudi malo pažnje posvećuju svom životnom okruženju i prirodi koja je oko njih.

Ekolog Vukoman Maksimović je kao i godinama unazad tokom ove godine brinuo o stanju sadnica i drveća na teritoriji mesne zajednice Dositej Obradović u kojoj stanuje.

Profesor Vukoman Maksimović je na kraju uputio i poruku da drvoredi u gradu i pored stambenih zgrada upijaju prašinu i buku, daju kiseonik i štite od vetrova te da ih stoga treba sačuvati i podizati nove.